Горещо

За нас

Инфообзор вече шест години информира Вас, нашите приятели обзита и споделя актуални новини и впечатления от собствени пътувания и преживявания. Пишем, за да бъдем по-нетърпими към несправедливостта, към беззаконието, към нарушаването на правилата. Искаме да живеем в страна, в която всеки знае и търси своите права и има морална отговорност към всички останали.

Бъди информиран, информирай е нашата дълбока увереност да бъдем независими и свободни.

Да го направим заедно.

(Visited 1 059 times, 1 visits today)