Горещо

оператори

Националният оператор по управление на радиоактивни отпадъци ще инициира създаването на международен счетоводен стандарт за съоръженията, изведени от експлоатация

Предприятието отбеляза 15 години от създаването си с научно- технически семинар С въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни…