Горещо

изнасяне на 205 млн. лева

Къде е държавата?

Станахме в петък свидетели на безпрецедентна манипулация от страната на държавата- мажоритарният собственик на КТБ са изнесени над 205 млн….