Горещо

проливни дъждове
Наказанието на реките

С години не обръщаме внимание на проблеми с опазване на българските реки и горите около тях. Крайречните влажни зони в…